Background

Trà đen OTD

Trà đen OTD các loại được sản xuất theo quy trình chính thống, quá trình sản xuất được kiểm tra chặt chẽ từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đến quá trình chế biến và đóng bao bì.

Sản phẩm trà đen OTD của Công ty gồm các mặt hàng chính như sau: OP, P, FBOP, BOP, OPA, PS, BPS, TH, F, D…  

OTD OP
OTD FBOP
OTD OPA
OTD PS
OTD BPS
OTD F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thông tin khác :

  • Loại Sản Phẩm : Trà đen OTD
  • Mã Sản Phẩm : S10
  • Nguồn Gốc : Việt Nam
  • Đóng Gói : 1 gói